Online University - Главная
University of the Future!
Eng   Рус   KG
Support

Онлайн Университети жөнүндө

Кыргызстандагы алгачкы онлайн жогорку билим берген Онлайн Университет (ОУ) 2020-жылы өз ишмердүүлүгүн баштаган.

ОУ Кыргызстандагы алдыңкы ЖОЖдордун мугалимдери жана учурда чет өлкөдө билим алып, иштеп жатканмекендештерден турган эксперттер тобу тарабынан билим берүү жана илим жаатында жаңы демилгелердикөтөрүп, учур талабына жараша өзгөрүүлөрдү ишке ашыруу максатында түзүлгөн.

Онлайн Университетинин профессорлук-окутуучулук курамы Кыргызстанда, Европа мамлекеттеринде, АмерикаКошмо Штаттарында, Түркияда, бир катар Чыгыш өлкөлөрүндөгү жогорку окуу жайларында жана илимийизилдөө борборлорунда иштеген илимпоз педагогдордон турат.

Онлайн Университеттин миссиясы– жаңы технологияларды мыкты өздөштүргөн, адистергекоюлган эл аралыкталаптарга жооп берген, жаңычыл ой жүгүртө алган, тандаган адистигинин алдыңкы тажрыйбаларына жанадүйнөнүн кайсы жеринде болбосун иштеп кетүү жөндөмүнө ээ болгон жаштарды даярдап чыгаруу, коомдогуүзгүлтүксүз билим алууга умтулган бардык катмарларына билим берүү.

Онлайн Университеттин концепциясы– онлайн билим берүү тармагында эл аралыкталаптаргажооп берүү,илимий-педагогикалык жана коомдук-маданий ишмердүүлүгү аркылуу дүйнөгө таанылган кадыр-барккажетишүү.

Бул миссиянын алкагындагы максаттар:

Онлайн Университеттин коомдук-агартуучулук ишмердүүлүгү

«Үйрөнүүнү үйрөн» урааны менен иш алып барган Онлайн Университет мектеп мугалимдерине жана ЖОЖокутуучуларына кесиптик өнүгүүгө багытталган бир катар вебинарлар сериясын, түрдүү илимтармагында олуттуу эмгек жараткан окумуштуулардын изилдөөлөрүн тааныштырган маектерди өткөрүпкелет.

Ал вебинарлар мугалимдерге жана илимий иш жүргүзгөн агартуучуларга онлайн шартта окутууну, илимийизилдөө иштерин эл аралык талаптарга ылайык жүргүзүүнү акысыз үйрөткөн пайдалуу ресурс катарыОнлайн Университеттин Ютуб каналына жүктөлүп турат. Тажрыйбалуу кесипкөй адистердин ыктыярчылык менен даярдаган бул вебинарлар сериялары мугалимдерге жана жаш изилдөөчүлөргө дүйнөдөгү алдыңкы тажрыйбаларды жана түрдүү окутуу жана илимий изилдөө усулдарын колдонууну үйрөтөт.

Онлайн Университеттин курамы учурда улам кеңейүүдө. Дүйнөнүн булуң-бурчунан өз тажрыйбалары мененбөлүшүп кызматташууга кол сунган илимпоздордун жана педагогдордун катары көбөйүүдө. Аларөлкөбүздүн билим берүү жана илим жаатында жаңы долбоорлору менен бир катар коомдук курчкөйгөйлөрдү чечүү жолдорун да колго алышууда.

Тел.: +996 (700) 093-097
Whatsapp: +996 (700) 093-097