Online University - Главная
University of the Future!
Eng   Рус   KG
Support

Илимий изилдөө усулдары

Feb. 1, 2020

Онлайн университети "Изилдөө усулдары: коомдук жана гуманитардык илимдер боюнча колдонмо" аттуу алгачкы эмгегин кыргыз тилинде жарыкка чыгарды.

Бул колдонмо коомдук жана гуманитардык илимдер багытында илимий иштерди жүргүзүү жана жазуу боюнча жаш илимпоздордун усулдук даярдыгын жогорулатуу үчүн даярдалган.

 Колдонмо КР Билим берүү жана илим министрлиги менен КР Жогорку аттестациялык комиссиясынын илимий иштерге коюлган жаңы талаптарына карата жазылган.

Колдонмо эл аралык абройлуу илимий басылмаларга макала жазуу талаптары боюнча учурда изилдөөчүлөргө кыргыз тилинде сапаттуу маалымат берет.

Колдонмо ОУнун негиздөөчүлөрү жана чет өлкөлөрдүн окуу жайларында иштеген кыргызстандык илимпоздор менен биргеликте жазылды. 

Колдонмо Онлайн университетинин пандемия учурунда акысыз өткөргөн илимий изилдөө усулдары боюнча вебинарларынын негизинде түзүлгөн.

Колдонмо дипломдук иш жазып жаткан  студенттерге жана магистрдик, кандидаттык, докторлук диссертацияларды жазып жаткан илимпоздорго арналат.

Колдонмону сатып алуу үчүн бул дарекке чалыңыз/жазыңыз:
0557 533 557 (What's App)

    Баасы: 370 сом.

 

Тел.: +996 (700) 093-097
Whatsapp: +996 (700) 093-097