Online University - Главная
University of the Future!
Eng   Рус   KG
Support

Онлайн окутуу технологиялары, ресурстары жана платформалары

Feb. 1, 2020

Онлайн Университетинин "Онлайн окутуу технологиялары, ресурстары жана платформалары" аттуу 2-китеби жарык көрдү!
Бул китепте:

  • Презентация даярдоо усулдары

  •  Видео жаздыруу сервистери

  • Видео конференция уюштуруу сервистери

  • Интерактив кошуу платформалары

  • Онлайн окутуу усулдары өңдүү темалар кеңири ачылып берилген.


Байланыш үчүн: 0557 533 557 номерине чалыңыз / жазыңыз.

Тел.: +996 (700) 093-097
Whatsapp: +996 (700) 093-097