Online University - Главная
Университет будущего!
Thumbnail [100%x225]

Онлайн университети "Изилдөө усулдары: коомдук жана гуманитардык илимдер боюнча колдонмо" …

1 февраля 2020 г.
Thumbnail [100%x225]

Онлайн Университетинин "Онлайн окутуу технологиялары, ресурстары жана платформалары" аттуу 2-китеби …

1 февраля 2020 г.

Тел.: +996 (700) 093-097
Whatsapp: +996 (700) 093-097